Kemi

PH-värdesberäkning för neutrala syror och baser


Lösningar av starka syror och baser

Starka syror och baser protolyserar fullständigt i vatten.

HA.+H2OH3O++A.

Detta betyder att koncentrationen av oxoniumjonerna eller hydroxidjonerna är lika med den totala koncentrationen av syra eller bas.

Tab. 1
Samband mellan koncentration (syra/bas) och pH-Värde
Koncentration (syra/bas)Koncentration (H3O+/ÅH)pOHpH
HClc = 10−2 molL.-1[H3O+] = 10−2 molL.-1pH = 2
NaOHc = 10−3 molL.-1[ÅH] = 10−3 molL.-1pOH = 3pH = 14 − 3 = 11

Dessa samband gäller så länge som koncentrationerna av oxonium- eller hydroxidjoner är mycket större än de som resulterar från autoprotolysen av lösningsmedelsvattnet. Det är så det är pHVärdet av en saltsyra med c = 10−8 molL.-1 naturligtvis inte 8, men är runt 7, eftersom det redan finns 10 i vattnet−7 molL.-1 H3O+-Joner.


Video: Starka och svaga syror och baser (December 2021).