Kemi

Kolväten (fortsättning)


Aromater

Aromatiska kolväten är de som har en eller flera aromatiska ringar i sin molekyl.

Det är en stängd kedja, därför cyklisk. Växla enkel- och dubbelbindningar mellan kolhydraterna och bildar en resonans. Den huvudsakliga aromatiska är bensen C6H6.

Se sätten att representera bensen.

                                   

Bensen är en färglös, flyktig, brandfarlig och mycket giftig vätska. Det är en mycket farlig förening som inte bör andas in (andas). Kan orsaka allvarlig sjukdom, inklusive leukemi.

De flesta aromater är hälsofarliga. Förutom bensen finns det också bensopyren, som bildas på stekt kött och rökt kött och fisk och släpps ut i cigarettbränningen.


Bensopyren: cancerframkallande aromatisk

Huvudsakliga aromater:

 

toluen - extraherat från ett träd med ursprung i Colombia, tolu balsam. Kan användas som lösningsmedel. Det har en karakteristisk lukt.

naftalen - känd som malbollar, säljs i små bollar för att döda insekter. Från den kan man producera plast, lösningsmedel och färgämnen.

antracen - färglöst fast material som lätt sublimerar. Från det kan produceras färgämnen, insekticider och konserveringsmedel.

fenantren - Finns i cigarettrök, erhållen från en bråkdel av antracenolja.