Kemi

Fördjupning: De-Isopentaniser


Ett annat destillationssystem i raffinaderiet är den så kallade De-Isopentaniser. Där destilleras den lätta bensinen från råoljedestillationen igen, vilket ger isopentan med en renhet på ~90 %, vilket är en viktig komponent i den högoktaniga premiumbensinen.


Video: Ta Körkort - Högerregeln Fördjupning (December 2021).