Kemi

Kemi för medicinsk personal


Elektrokemiska celler

Redoxreaktioner kan ske inte bara mellan fasta ämnen utan även i lösning. Zink eller koppar) i en lösning av motsvarande joner (Zn2+ respektive. Cu2+), får du en halvcell. En redoxjämvikt upprättas:

Zn2++2eZn

CuCu2++2e

Joner går i lösning från metallen, varvid atomen släpper ut elektroner till metallstaven, som här kallas en elektrod. Joner separeras från lösningen samtidigt som de absorberar elektroner på metallen.


Video: EGBERUN AHON Latest Yoruba Movie Toyin AlausaAdekemi TaofeekKiki BakareMide MartinsOlayinka Solo (December 2021).