Kemi

Introduktion till studier av kemi


Vad är kemi?

kemi Det är vetenskapen som studerar materien och dess förändringar. Den studerar också energin som är involverad i dessa transformationer.

Kemi är mycket kopplad till vårt dagliga liv. Det finns i livsmedel, medicin, byggnader, växter, kläder, bränslen.

Allt i universum består av kemi. I vår kropp sker också flera kemiska transformationer.

Ämne och substans

oavsett Det är allt som har massa och upptar rymden. Allt som har fysisk eller verklig existens är materia.

Allt i det kända universum manifesteras som materia eller energi. Ämnet kan vara flytande, fast eller gasformigt. Exempel på detta är papper, trä, luft, vatten, sten.

Genom att analysera materia kvalitativt (kvalitet) kallar vi det substans.

substans - har en karakteristisk, bestämd komposition och en definierad uppsättning egenskaper.

Det kan vara enkelt (bildat av endast ett kemiskt element) eller förening (bildat av flera kemiska element).

Exempel på enkla ämnen: guld, kvicksilver, järn, zink.

Exempel på sammansatta ämnen: vatten, socker (sackaros), bordsalt (natriumklorid).

Kemikalier kan klassificeras på två sätt: efter typen av bindning som bildar dem och antalet kemikalier som deltar i bindningen.


Video: Introduktion NTI distans (December 2021).