Kemi

Elektron som en materiavåg


Tolkning av elektronen som en materiavåg

En tolkning enbart i den klassiska våg- eller partikelbilden är inte möjlig. Den individuella elektronen beter sig:

  • inte som en masspartikel som antingen passerar genom slits 1 eller 2 i ett dubbelslitsexperiment och utlöser en punkteffekt på detektorskärmen,
  • inte heller som en våg, eftersom ett interferensmönster måste uppstå från början: till en början utomordentligt svagt, med ett ökande antal elektroner alltid tydligare.

Den observerade, statistiska fördelningen av de lysande prickarna kan endast tolkas om elektronen antas vara både en partikel och en våg.Vi skulle också kunna säga att elektronen har både partikel- och vågegenskaper (ofta kallad våg-partikeldualism) .

För att karakterisera egenskaperna hos en elektron, som visas i det beskrivna dubbelslitsexperimentet, är ordet materiavåg lämpligt (även om termen inte exakt passar våra vardagliga erfarenheter av rörliga masspartiklar och vågfenomen). Delämnet i ordet syftar på partikelns vilomassa, det vill säga partikelaspekten, och delvågen till elektronens vågegenskaper.


Video: : Elektron Fest SPb 2011 Part 1 - Nikolay LEM presents Elektron Machinedrum SPS-1UW+ MKII (November 2021).