Kemi

Aquaponics


Har du gått vattenponikkursen och letar efter ytterligare material? Då rekommenderar vi följande utbildningsenheter:

Introduktion till fotosyntes30 minuter.

Biokemiämnesomsättningfotosyntes

Fotosyntetiska organismer använder energin som lagras i solljus för att producera kolhydrater och andra organiska ämnen. Dessa kan senare brytas ned igen för energiomvandling. Fotosyntes är så att säga en process där solens energi bevaras i kolhydraternas bindningar för senare användning.

Jäsning och anaerob andning45 min.

BiokemiämnesomsättningEnergi metabolism

Introduktion till ämnet energiproduktion. Grundprincipen för jäsning och andning förklaras och jämförs.

Växtnäring60 min.

BiokemiBiologiska grunderAllmänna biologiska principer

Denna inlärningsenhet förklarar grunderna för växtbaserad kost.