Kemi

Suprafacial


Expertområde - Organisk kemi

Suprafacial är en term som används inom stereokemi. Den beskriver ett beteende där den migrerande gruppen förblir på samma sida av π-systemet under omarrangemanget (t.ex. två molekyler läggs till på samma sida av π-systemet. på samma sida av ett konjugerat π-system eller på samma molekyl orbital av en CC- eller CH σ-bindning till en ny bindningsbildning eller till en förändring i bindningen.

Vid suprafaciala tillägg bibehålls stereokemin. Motsatsen till suprafacial är antarafacial.

De klassiska suprafaciala reaktionerna inkluderar vissa cykloadditioner (som Diels-Alder-reaktionen) såväl som sigmatropiska reaktioner.

Lärenheter där termen behandlas

Endiandrinsyrabiosyntes B30 minuter.

KemiOrganisk kemiPericykliska reaktioner

I denna inlärningsenhet förklaras mekanismen för biosyntesen av endiandric syra B i detalj med hjälp av en omfattande och mycket detaljerad 3D molekylär modell chime exkursion.

Pericykliska reaktioner: Sigmatropiska omarrangemang20 min.

KemiOrganisk kemiPericykliska reaktioner

I denna inlärningsenhet introduceras de sigmatropiska reaktionerna som en delmängd av de pericykliska reaktionerna. Urvalsreglerna och stereokemin förklaras och fördjupas med hjälp av olika exempel.


Video: Cycloaddition: Basic Concept (December 2021).