Kemi

Mikroinkapsling


Använda sig av

Mikrokapslar används på grund av sina egenskaper inom tryckeriindustrin, livsmedelsindustrin, jordbrukskemi, läkemedelsindustrin, tvättmedelsindustrin, kosmetikindustrin och inom forskning inom respektive specialistområde. Exempel på användning inom de nämnda områdena listas nedan.

Användningsområden för mikroinkapsling

 • Omvandling av vätskor till en hanterbar pulverform (beläggning)
 • Tidskontrollerad frisättning av substanser (doskontroll, depåeffekt)
 • Maskering av oönskade medföljande aspekter, t ex lukt, smak eller färg
 • Minskning av möjliga toxiska eller allergiska biverkningar
 • målinriktad färgning och optiska effekter
 • Skydd mot destruktiv påverkan, t ex solljus (särskilt UV-strålning), atmosfäriskt syre, fukt, (mag)syror, baser, värme
 • Långtidsstabilisering av ämnen och preparat
 • Konservering av flyktiga ämnen
 • Skydd av känsliga biologiska preparat (enzymer, kulturer)
 • Separering av komponenter som skulle reagera kemiskt med varandra i förtid
 • Förändringar i pulvers fysikaliska egenskaper, t ex minskning av elektrostatisk laddning eller risk för gradvis klumpning (agglomerering)