Kemi

Vågoptik


Reflektion och brytning

I följande avsnitt vill vi känna vår vågmodell av ljus "på tanden"! Förklarar den också välbekanta fenomen från geometrisk optik som reflektion (reflektionslag) eller refraktion (brytningslag) av ljus?

Som ett exempel vill vi specifikt peka på ljusets reflektion och berättigandet av reflektionslagen i vågmodellen. Refraktion kan också behandlas på ett helt analogt sätt. Du kan hitta mer information om brytning i vågmönstret i modulen för mekaniska vågor eller i sensorernas optiska grunder.

Reflektion av ljus på en plan, reflekterande yta

Först vill vi överväga ett JPAKMA-projekt, som du kanske redan är bekant med från modulen "Mechanical Waves" som nämnts.

Arbetsorder

Starta projektet.

Observera hur den infallande plana vågen orsakar Huygens elementära vågor på den reflekterande ytan (spridning), vars höljen åter bildar plana vågfronter. Var också uppmärksam på representationen av reflektionslagen: infallsvinkel i '= infallsvinkel i. Du kan ändra infallsvinkeln i med skjutreglaget.

Om du vill ha ytterligare förklaringar om den observerade informationen, se den relevanta punkten i MechanicalWaves-modulen.

I det följande är vi särskilt intresserade av motiveringen av reflektionslagen infallsvinkel = infallsvinkel i vågmodellen.


Video: AXXION 2016 Imagefilm (November 2021).