Kemi

Steg reaktioner


Teknisk syntes av urea-formaldehydharts

Urea reageras med överskott av formaldehyd (molförhållande upp till 1:3,5) under mestadels alkaliska förhållanden. Ett linjärt, övervägande metylenbryggat förkondensat med sex till åtta ureagrupper bildas. Ändgrupper bildar aminogrupperna i urea- eller metylolgrupperna. Kondensationen avslutas vanligtvis genom kylning och inställning av ett svagt alkaliskt pH, så länge produkten fortfarande är flytande och smältbar. Detta kan användas direkt som ett lim (trälim) eller bearbetas som en formmassa efter blandning med fyllmedel. Tvärbindningen utförs med hjälp av sura katalysatorer. Härdade formmassor har också fortfarande metylolgrupper, som är känsliga för hydrolys och leder till en relativt låg motståndskraft mot vatten. Vattenbeständigheten kan förbättras genom samkondensering med melamin och/eller fenol.

Acetaldehyd, isobutyraldehyd, krotonaldehyd eller glyoxal används ibland istället för formaldehyd. För textila hjälpämnen ersätts en del av urean med tiourea. Urea-formaldehydhartser kan också modifieras med alkoholer, ammoniak och aminer eller med vätesulfiter och sulfiter.


Video: FAKTOR #380: DAVEK NAŠE MLADOSTI dr. Rok SNEŽIČ, mag. Ivan SIMIČ (November 2021).