Kemi

Moderna syra- och basteorier


Generellt sett vet vi att syra är varje substans som producerar en H + -kation i vatten och att basen är varje substans som producerar en OH-anjon i vatten.

Denna teori har länge använts för att förklara begreppet syra och bas. Det är Arrhenius teori.

Men nya teorier om syra och bas har framkommit över tid. Det är samtalen moderna syrabassteorier. De är:

- Bronsted-Lowry Theory
- Lewis Theory

Låt oss först titta på Arrhenius teori.

Arrhenius teori

För denna forskare är syror och baser elektrolyter, som i kontakt med vatten släpper ut joner. När en syra frisätter joner i vattenlösning, a jonisering. exempel:

HCl + H2O → H + + Cl-

Det släpper faktiskt hydroniumjonen (H3O +), så här:

HCl + H2O → H3O + + Cl-

När en bas frigör joner i vattenlösning, a dissociation. exempel:

NaOH + H2O → Na + + OH-

Arrhenius Acid - är varje substans som producerar en H + -kation i vatten.
Arrhenius Base - är alla ämnen som i vatten producerar en OH-anjon.

Därefter studerar vi teorierna om Bronsted-Lowry och Lewis.


Video: pH-balans (December 2021).