Kemi

Vanlig stökiometri / formelstökiometri


Stoykiometriska beräkningar avser mängder och mängder av kemiska element.

Begreppet mol används ofta i dessa beräkningar. Det är mycket viktigt att veta hur man gör gramenheten till mol. Du kan använda följande formel:

där:
n = molantal (mängd materia)
m = massa i gram
MM = molmassa (g / mol)

exempel:

Hur många gram finns i 2 mol CO2?

                            

Denna beräkning kan också göras genom regel om tre:

För beräkningar med en regel om tre måste vi alltid placera lika enheterna under varandra, som i exemplet ovan.

Se andra exempel på stökiometriska beräkningar som endast involverar den kemiska formeln:

  • Hur många mol är det i 90 g H2Den?


90 = 18x

5 mol = x

  • Hur många vattenmolekyler finns det i 3 mol H2Den?

x = 3. 6,02.1023
x = 18,06. 1023 eller 1 806,1024 molekyler

  • Vilken volym upptas av 4 mol gas Cl2 på CNTP?

x = 4 x 22,4
x = 89,6L

  • 4) Hur många mol finns det i 89,6L CO-gas2 på CNTP?


x = 4 mol