Kemi

Aminer (fortsättning)


Nomenklatur

Aminer, enligt IUPAC, måste namnges med avslutningen AMINA.

Följ några exempel nedan.fenylamin