Kemi

Stökiometri av den kemiska ekvationen


Stoykiometriska beräkningar som involverar en kemisk reaktion består av att hitta mängderna av vissa ämnen från data från andra ämnen som deltar i samma kemiska reaktion.

Dessa beräkningar görs efter proportioner. Vi måste ta hänsyn till koefficienterna, som nu kommer att kallas stökiometriska koefficienter.

Här är några steg du kan vidta för att montera och beräkna:

1. Balansera den kemiska ekvationen (justera de stökiometriska koefficienterna);
2. göra antalet av varje ämne;
3. läs in problemet vad som begärs;
4. relatera kvantiteterna;
5. beräkna med regeln tre (proportion).

Exempel:

1) 108 g aluminiummetall reagerar med svavelsyra, producerar salt och väte, enligt reaktionen nedan:

Bestäm:

a) balansera ekvationen:

  

Detta betyder att 2 mol Al reagerar med 3 mol H24 reagerar med 1 mol Al2(SO4)3 och 3 mol H2

(b) massan av svavelsyra som krävs för att reagera med aluminium:

1: a) steg: 2: a) steg:
           
                                         
                         
3: e) steg:

x = 588 g av H24

Relatera syramassan till aluminiummassan som i steg 3. I stället, i steg 1 och steg 2, vrid antalet mol till gram.