Kemi

Keton


Keton är en organisk förening som har den funktionella gruppen - CO -.

För både aldehyder och ketoner kallar vi denna grupp karbonyl.

Aldehyder och ketoner är en del av gruppen karbonylater.

Ketoner har karbonyl bundet till två kolatomer. Exempel på ketoner:


propanon


butanon


cyklobutan

Användbarhet

Den vanligaste ketonen är propanon, bättre känd som aceton. Det används som lösningsmedel för emaljer, fett, lack och hartser.

Det används också för utvinning av vegetabiliska fröoljor, vid tillverkning av ättiksyraanhydrid och mediciner. Propanon är en brandfarlig, färglös, trevlig luktande, vattenlöslig vätska.

Ketoner finns i naturen i blommor och frukt. De är i allmänhet trevliga luktande vätskor. Många konstgjorda och naturliga ketoner används som parfymer och livsmedel. Vissa är medicinska ämnen, till exempel urinketonföreningar.

Vissa ketoner finns i naturliga föreningar

  
Jasmona eller cis-jasmona - Jasmine oil

  
Ionone - Violet Lukt