Kemi

Aldehyder


Aldehyde är en organisk förening som har den funktionella gruppen - CHO - bunden till kolkedjan.

Här är några exempel på aldehyder:

           

Användbarhet

Den mest kända aldehyden är metanal. Det kallas också formisk aldehyd eller formaldehyd. Det är en färglös gas med en mycket stark och irriterande lukt. Mycket löslig i vatten.

Den används vanligen som en vattenlösning innehållande 40% myraldehyd, och denna lösning kallas a formaldehyd eller formalin. Det används som desinfektionsmedel och i medicin, som konserveringsmedel för lik och anatomiska delar. Det används för tillverkning av mediciner, plast och sprängämnen. Används även i skönhetsprodukter.

den etanal eller ättikaldehyd eller acetaldehyd har en stark lukt och är löslig i vatten. Det erhålles från acetylen. Det är utgångspunkten för tillverkning av bekämpningsmedel, mediciner, insektsmedel och speglar. Används för produktion av ättiksyraanhydrid, ättiksyra (närvarande i vinäger) och hartser.

Nomenklatur

Ordet aldehyder bör användas för att avsluta ALenligt IUPAC. Huvudsträngen måste innehålla gruppen - CHO och numreringen kommer från den gruppen. Exempel:


Metanal eller formisk aldehyd eller formaldehyd


propanal


2 - metyl-butanal


bensaldehyd


Video: Aldehyder och ketoner (December 2021).