Kemi

Karboxylsyra (fortsättning)


Nomenklatur

IUPAC-nomenklaturen för karboxylsyror bör göras genom att placera ordet syra följt av motsvarande kolväte med avslutningen höra.

Den huvudsakliga eller längre kedjan är den med karbonyl. Numreringen är från det första kolet efter karbonyl.

I vissa fall används det vanliga namnet. Exempel:

Metansyra - IUPAC
Myrsyra - vanligt

Etansyra - IUPAC
Ättiksyra - vanligt

4-metylpentansyra

Bensoesyra