Kemi

Alkohol (fortsättning)


Betyg

Alkoholer kan klassificeras på två sätt:

- beroende på hydroxylens position
- enligt hydroxylnummer

Följ förklaringarna nedan för var och en av dem.

Hydroxylposition

Primär alkohol - har den primära kolbundna hydroxylen.

Sekundär alkohol - har sekundär kolbunden hydroxyl.

Tertiär alkohol - har tertiär kolbunden hydroxyl.

Hydroxylnummer

- Monoalkohol - alkohol som innehåller en hydroxyl.

- Alkohol eller diol - alkohol som innehåller två hydroxyler.

- Tri-alkohol eller trioler - alkohol som innehåller tre hydroxyler.