Kemi

Ester (fortsättning)


Nomenklatur

Den officiella IUPAC-nomenklaturen för estrar är gjord av motsvarande kolväte som slutar i ATO.

Sätt sedan prepositionen AV plus gren prefix som slutar på ILA.

kolväte + akt (grenprefix) + ila

Exempel:

Etyletanoat

Ett annat officiellt namn på denna syra är etylacetat.

Observera att i denna ester kommer namnet etanoat från etansyra, medan namnet acetat kommer från ättiksyra.

Därför är ett av sätten att namnge estrar från deras motsvarande syra. Detta beror på att estern är resultatet av förestringsreaktionen av syra med alkohol, bildande ester och vatten. Andra exempel med båda nomenklaturerna:

Propylmetanoat (metansyra) - IUPAC
Propylformiat (myrsyra)

Propylpropanoat (propansyra) - IUPAC
Propylpropionat (propionsyra)

Butyletanoat (etaninsyra) - IUPAC
Butylacetat (ättiksyra)

Även om båda nomenklaturerna finns, är den rekommenderade IUPAC.