Kemi

Kemisk kinetik (fortsättning)


Medelhastighet

Medelhastigheten för en kemisk reaktion kan anges genom förhållandet mellan koncentrationsförändring och reaktionstid.

Följ formeln och sedan förklaringarna.

där:
Vm = medelhastighet (mol / L / s)
koncentrationsområde (mol / L)
tidsvariation (er, min)
modul (resultatet måste vara positivt, hastigheten måste vara positivt)

Enheterna kan variera.

Exempel: Notera omvandlingen av acetylen till bensen:

Medelhastigheten (upp till slutprocessen) eller partiell hastighet kan beräknas. data:

C2H2 (mol)

3,5

2,7

2,0

1,5

0,9

t (min)

0

1

2

3

4

  • Beräkning av hastighet efter 4 minuter:

 
    
   

  • Hastighetsberäkning mellan 1 och 2 minuter:


 

Medelhastigheten för en kemisk reaktion kan också vara relaterad till försvinnningsreaktionen och startreaktionen enligt följande:

Enheterna kan vara:

Genom att känna till informationen om en av reaktionsdeltagarna kan vi beräkna hastigheten för de andra deltagarna och till och med den genomsnittliga reaktionshastigheten.
Ta fallet med ammoniaksyntes:

Att dela den beräknade hastigheten för endera deltagaren med sin egen stökiometriska koefficient kommer att resultera i samma beräkning som de andra deltagarna.

där:

Dessa beräkningar kan också göras med regel tre.