Kemi

Guldberg och Waage Law


den Lag om hastighet eller Guldberg-Waage lag Det föreslogs 1867 av de norska forskarna Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) och Peter Waage (1833-1900). Det anges på följande sätt:

"Reaktionens hastighet är direkt proportionell mot produkten från de reaktanta molära koncentrationerna för varje temperatur, höjd till experimentellt bestämda exponenter.."

Exponenterna i lagen kommer att bestämma reaktionens ordning. För en generisk reaktion har vi:

där:
V = reaktionshastighet
K = hastighetskonstant
A = molkoncentration av A
B = molkoncentration av B
X och Y = experimentellt bestämda exponenter

I en elementär reaktion, där den inträffar i ett enda steg, är exponenten reaktantkoefficienten.


exempel:


Vissa kemiska processer förekommer i flera steg. den globala reaktioner är de som förekommer i mer än ett steg. Hastigheten för denna reaktion beror på hastigheten för de deltagande stegen. När detta händer bestäms reaktionshastigheten av långsamt steg.

Det är lätt att förstå varför det långsamma steget används för att bestämma reaktionens hastighet. Föreställ dig till exempel en bussresa mellan städerna Sao Paulo och Rio de Janeiro.

Vi har tydligen intrycket av att resan kommer att ske i ett steg (lämnar São Paulo och anländer till Rio). Men i praktiken finns det tre steg. Det första steget är att komma till busstationen (10 minuter), det andra att ta bussen, ytterligare 5 timmar (300 minuter) och slutligen, i Rio de Janeiro, ta en buss till din destination (5 minuter).

När det andra benet spenderade mer tid, rundade vi resan till 5 timmar. Med kemiska reaktioner är detta något liknande. exempel:


_____________________________________

Reaktionshastighet:

Reaktionsordning och molekylitet

Ordningen på en kemisk reaktion kan endast bestämmas experimentellt. Molekularitet representerar det minsta antalet reaktiva molekyler eller joner som krävs för att kollisioner ska inträffa och reaktionen fortsätter i ett enda steg (elementärt).

Exponenter i hastighetslagen kan bestämma reaktionsordning.


där:

exempel:


Hastighetslag:

Molekularitet: 3 - trimolekylär

Reaktionens ordning kan indikera vad som händer med reaktionshastigheten när koncentrationen av reaktanterna förändras.

beställa

Vad hände med koncentrationen

lika

Duplicera (fyrkant)

Till kuben

Se exemplet. Låt den kemiska ekvationen:

svar:
a) hastighetsekvation:

b) reaktionsordning:
2: a ordningen

c) Vad händer med hastigheten när NO2-koncentrationen fördubblas?
2² = 4 (hastigheten ökar 4 gånger).

d) vad händer med hastigheten när CO-koncentrationen fördubblas?
Ingenting händer eftersom CO-koncentrationen inte förändrar någonting. Din beställning är noll.


Video: How To Write The Equilibrium Expression For a Chemical Reaction - Law of Mass Action (November 2021).