Kemi

Organiska funktioner


På grund av det stora antalet organiska föreningar som finns, var det nödvändigt att gruppera dem i organiska funktioner.

Ämnen klassificerades enligt deras liknande egenskaper och sammansättning för att förbättra studien av dessa föreningar såväl som oorganiska föreningar.

De viktigaste organiska funktionerna listas nedan:

- kolväte
- alkohol
- fenol
- aldehyd
- keton
- eter
- ester
- karboxylsyra
- amin
- amide
- nitril
- halogen

Från och med nu kommer vi att studera var och en av dessa funktioner, med början med kolväten.


Video: Alkoholer (November 2021).