Kemi

Kemisk balans (fortsättning)


Jämviktskonstant (Kc)

Observera följande kemiska reaktion. Är direkt reaktion 1 och omvänd reaktion 2.

Enligt den kinetiska lagen eller hastighetslagen:

I ögonblicket av jämvikt:

Isolering K:

Uppdelningen av två konstanter i matematik ger upphov till en tredje konstant:

KC = jämviktskonstant som en funktion av koncentrationer

då:

Genom att känna till värdet på koncentrationerna av ämnena vid jämvikt kan konstanten KC beräknas. Jämviktskonstanten har ingen enhet, den är måttlös.

Jämviktskonstanten KC ges av förhållandet (uppdelningen) av produktkoncentrationer med koncentrationen av direkta reaktionsreagens, höjt till exponenter lika med deras stökiometriska kemiska reaktionskoefficienter.

Denna formel representerar Mass of Law eller Guldberg-Waage lag.