Kemi

Hydrogenjonisk produkt-pH (fortsättning)


Hur mäter man pH i praktiken?

Apparaten som används för att mäta pH är pH-mätare eller pH-mätare. Det är enheter som mäter lösningens elektriska konduktivitet och har en skala som redan har graderats i pH-värden.

Placera elektroden i önskad pH-lösning och läs parametern.

Också används flera syrabasindikatorer (organiska ämnen som ändrar färg i kontakt med sura och basiska ämnen), t.ex. fenolftalein, bromotymolblått och metylorange.  

Här är färgen som nyckelindikatorer kan få när de kommer i kontakt med en syra eller bas:

INDIKATOR

SYRA

BAS

NEUTRAL

fenolftalein

FÄRGLÖS

ROSA

FÄRGLÖS

lackmus

ROSA

BLÅ

-

Fenolftalin i grundläggande medium

Generellt sker pH-vändningen av dessa indikatorer i olika pH-intervall.

Det används också ofta universella indikatorer, som är en blandning av olika indikatorämnen. Det är en skala med pH och färgvärden. Färgen på dessa indikatorer varierar gradvis, vilket visar lösningens pH. Det används ofta i kemiska laboratorier.

En annan indikator som används ofta i laboratorier är litmuspapper, som är ett lakmusimpregnerat filterpapper. Det är olämpligt att ange ett exakt pH-värde. Visas endast om lösningen är sur eller basisk. Om papperet blir rött är lösningen sur. Om papperet blir blått är lösningen grundläggande.