Kemi

Kemisk balans (fortsättning)


Vanlig joneffekt

I en jonbalans kan tillsatsen av kemiska arter överväga joner som redan finns i systemet eller inte.

Om den tillsatta jonen redan finns i jämvikt (vanlig jon), kommer dess beteende att vara som att lägga till något ämne som redan finns i reaktionen.

Om en art som systemet inte har tillsätts och den reagerar med viss jämvikt närvarande, bör vi studera effekten av att minska koncentrationen av detta andra ämne. Om det tillsatta ämnet inte reagerar i jämvikt, kommer det inte att modifiera systemet att lägga till det. Se följande exempel:

Beroende på den sida som balansen växlar byter lösningen färg.

Se vad som kan hända om det läggs till i denna reaktion:

- HCl-tillsats (aq) - HCl-syra joniserar för att bilda H + -kationjon (aq). Det orsakar därför en ökning av koncentrationen av denna jon i systemet. Skifter balansen åt höger tills det extra överskottet konsumeras. H + jonen (aq) är den vanliga jonen i systemet.

- NaOH-tillsats - NaOH-basen dissocierar och bildar OH- (aq) anjonjon som reagerar med H + -katjonen (aq), orsakar vattenbildning och minskar H + (aq) -koncentrationen. Skifter balansen till vänster för att återställa mängden som tas bort från denna jon. OH- (aq) jonen är den ovanliga jon till jämvikt.