Kemi

Kemisk kinetik (fortsättning)


Kollisionsteori

Reagensmolekylatomer är alltid i rörelse, vilket genererar många kollisioner (chocker). En del av dessa kollisioner ökar hastigheten för den kemiska reaktionen.

Ju fler chocker med energi och korrekt geometri, desto snabbare är reaktionen. Det finns två typer av kollisioner:

- horisontellt - långsammare kollision
- vertikal - snabbare kollision, effektiv kollision

Se de två kollisionsmodellerna för bildning av två HCl-molekyler:

Horisontell kollision

Observera att efter den första kollisionen endast en HCl-molekyl bildas. Den andra molekylen kommer att bildas i den andra kollisionen.

Vertikal kollision

Lägg märke till att molekylen i H2 närmar sig Cl-molekylen2 mycket snabbt. Sedan kolliderar de våldsamt och bildar två molekyler av HCl som försvinner snart.

Den första kollisionen bildar det aktiverade komplexet (två HCl-molekyler). Denna kollision sker mycket snabbt och därför snabbare, mer effektiv. Gör den kemiska reaktionen snabbare.

Det mellanliggande tillståndet för reaktionen där det aktiverade komplexet bildas är ett övergångstillstånd där det är ett högt energivärde inblandat. den aktiverat komplex Det är den kemiska art som har det högsta energivärdet i hela den kemiska reaktionen som har en mycket kort livslängd.