Kemi

Prousts lag


"En given sammansatt substans består av enklare ämnen, alltid förenade med samma massförhållande."

Den franska kemisten Joseph Louis Proust konstaterade att sambandet mellan massorna av de deltagande substanserna i en kemisk reaktion alltid är konstant. den Prousts lag eller Lag om definierade proportioner säger att två eller flera element, när de kombineras för att bilda ämnen, behåller bestämda proportioner.

Obs: Massan för en vattenmolekyl är 18 g och är summan av atommassorna väte och syre.

H2 - atommassa = 1 → 2 x 1 = 2g
O - atommassa = 16 → 1 x 16 = 16g

Så 18 g vatten har alltid 16 g syre och 2 g väte. Vattenmolekylen är i förhållandet 1: 8.

Lavoisier och Proust lagar kallas Fundera lagar eftersom de är relaterade till massan av kemiska element i kemiska reaktioner.

Video: Proust à contretemps 15 : Les intermittences du cœur (Augusti 2020).