Kemi

Lavoisiers lag


"I en kemisk reaktion är summan av massorna av reaktanter lika med summan av massorna av produkter."

Enligt denna lag följer massan konstant i ett slutet kemiskt system, oavsett omvandlingen.

Dessa uttalanden följer en naturlag. Det upptäcktes av den franska forskaren Antoine Lavoisieri slutet av sjuttonhundratalet. Av denna anledning blev denna lag känd som Lhej till Lavoisier eller Pasta Conservation Law.

Hans är också den berömda frasen: "I naturen går inget förlorat, inget skapas. Allt förvandlas".

Obs:
En reaktion mellan ämnen A och B förvandlas till C. Massan av ämne A är 20 g och B är 5 g. Vad är C-massan?

A + B → C
20 g 5 g x

Så: 20 + 5 = 25 g C

A + B → C
20 g 5 g 25 g

Denna reaktion följer Lavoisiers lag, där summan av reaktanternas massor är lika med summan av produkternas massor.

Video: Räkna med gaser. Allmänna gaslagen (November 2020).