Kemi

Jonisk bindning


Den joniska bindningen är ett resultat av förändringen mellan joner med motsatta elektriska laddningar (anjoner och katjoner). Denna länk sker vanligtvis mellan metaller och icke-metaller.

Metaller - 1 till 3 elektroner i det sista skalet; tendens att förlora elektroner och bilda katjoner. Mer elektropositiva eller mindre elektronegativa element.

Icke-metaller - 5 till 7 elektroner i det sista skalet; tendens att få elektroner och bilda anjoner. Mer elektronegativa eller mindre elektropositiva element. då:

METAL + INGEN METAL → JON-ANSLUTNING

Exempel: Na och Cl
Na (Z = 11) K = 2 L = 8 M = 1
Cl (Z = 17) K = 2 L = 8 M = 7

Na vill donera 1 är → Na + (Katjon)
Cl vill ta emot 1 är → Cl - (Anjon)

Klor vill få 7 är i det sista lagret. För att få 8e (samma som de ädla gaserna) behöver du 1e.


Joniska bindningar bildar joniska föreningar som består av katjoner och anjoner. Sådana joniska föreningar bildas enligt förmågan hos varje atom att få eller förlora elektroner. Denna förmåga är valens.

Observera tabellen med valensen hos de kemiska elementen (vissa alkaliska, jordalkaliska, kalkogen och halogen):

SYMBOL

KEMISKT element

ELEKTRISKT LADDNING

i

NATRIUM

+1

K

KALI

+1

mg

MAGNESIUM

+2

AC

KALCIUM

+2

al

ALUMINIUM

+3

F

FLUORFÖRENING

-1

cl

KLOR

-1

br

BROM

-1

den

OXYGEN

-2

S

SVAVEL

-2

Valens hos andra kemiska element:

SYMBOL

KEMISKT element

ELEKTRISKT LADDNING

fe

IRON

+2

fe

IRON

+3

Ag

SILVER

+1

Zn

ZINK

+2

Exempel: Mg och Cl

Du kan använda "saxregel”, Där katjonen är antalet kloriner (inte metall) i den slutliga formeln och anjonen är antalet magnesium (metall).

Ett annat exempel: Al och O

I detta fall användes också "saxregeln". Den slutliga formeln kommer att kallas jonformel.

Elektronisk formel / Lewis-teori

Den elektroniska formeln representerar elektronerna i valenslagren hos atomer.

Exempel på NaCl

Den elektroniska formeln kallas också formeln för lewis, eftersom det föreslogs av denna forskare.

Video: Jonbindningar (Augusti 2020).