Kemi

Föreläsningsexperiment i oorganisk kemi


Smälltest

Testutförande

En noggrant förberedd blandning av röd fosfor och kaliumklorat reagerar häftigt med en smäll med en hammare eller en spatel med en smäll och en eld för att bilda fosfor (V) oxid och kaliumklorid.

varning
Varning! Även noggrann blandning av kemikalierna kan leda till en explosion.

2:a steget

En sked röd fosfor ...

3:e steget

... och små mängder kaliumklorat placeras försiktigt på ett städ.

4:e steget

Filterpapper placeras försiktigt på den beredda blandningen.

5:e steget

Med ett hammarslag reagerar röd fosfor och kaliumklorat med en våldsam smäll under utseendet av en eld.

Fikon.
2:a steget

En sked röd fosfor ...

Fikon.
3:e steget

... och små mängder kaliumklorat placeras försiktigt på ett städ.

Fikon.
4:e steget

Filterpapper placeras försiktigt på den beredda blandningen.

Fikon.
5:e steget

Med ett hammarslag reagerar röd fosfor och kaliumklorat med en våldsam smäll under utseendet av en eld.

Förklaring

Röd fosfor och kaliumklorat reagerar med varandra i en redoxreaktion.

12P.+10KClO33P.4O10+10KCl


Video: Kemi C-niveau 11 - Organisk kemi og alkaner (December 2021).