Kemi

Kemiska element och symboler


Kemiskt element är uppsättningen av alla atomer med samma atomnummer (Z). Atomnumret (Z) identifierar elementet. Detta förslag lämnades av Moseley1914.

Varje kemiskt element representeras av en symbol. Generellt sett bör elementets symbol vara den ursprungliga bokstaven i dess namn, i blockhuvudstäder.

H - väte
F - fluor
O - syre
I - jod
C - kol
N - kväve
B - bor

Andra följs av elementets andra bokstav.

Ko-kobolt
Cr - krom
Cu - koppar
Cs - Cesium
Ca - kalcium
Cl - klor
Cd - kadmium

Andra har sin symbol härrörande från deras latinska namn.

I (natrium-) - natrium
K (Kalium) - Kalium
S (svavel) - svavel
P (fosfor) - fosfor
Ag (argentum) - Silver
Au (aurum) - guld
Cu (cuprum) - koppar
Sn (stannum) - Tenn
Pb (bly) - bly
Hg (hydrargyrium) - Kvicksilver

Symbolen representerar det kemiska elementets atom. Representationen (notationen) görs genom att placera elementets symbol, atomnumret Z till vänster och under symbolen och massnumret (A) till vänster eller höger ovanför symbolen. Se modellen:

Ta en titt på exemplen:

Video: All Chemical Elements Symbols, Names and Pronunciations (Augusti 2020).