Kemi

Måttenheter


Ämne, att vara en kropp eller ett ämne och energi kan bedömas kvantitativt. Varje egenskap som kan kvantifieras utgör en fysisk storhet.

Fysisk storhet

Längd, massa, temperatur, tid, volym, styrka, mängd materia etc. Dessa mängder utvärderas av de måttenheter som antagits genom konventionen och varje enhet har sin symbol.

Till exempel m Symbolen för mätaren. Värdet på en kvantitet kan uttryckas med ett tal och en måttenhet. Exempel: 25 ° C, 100 m.

Mätningsenhet

En enhetsgrupp är känd som en måttenhet. Den mest använda är SI (International System of Units). Notera SI-enheterna:

STORHET

UNIT NAME

SYMBOL

massa

kilogram

kg

längd

meter

m

tid

andra

s

elektrisk ström

ampere

den

temperatur
termodynamik

Kelvin

K

område

kvadratmeter

m ^

tryck

paschal

pa

styrka

newton

N

ljusintensitet

Candela

CD

mängd materia

mol

mol

hastighet

meter per sekund

m / s

effekt

joule

J

elektrisk spänning

volt

V

volym

kubikmeter

m ^

effekt

watt

W