Kemi

Isotop, isobar och isoton


Om vi ​​tittar på atomantalet, massantalet och neutronerna i olika atomer kan vi hitta uppsättningar atomer med ett annat lika stort antal.

Isotoper är atomer som har samma antal protoner (p) och olika massantal (A). Exempel: väte (H).

H ^ H ^ H
¹                      ¹                ¹

väte deuterium tritium
Z = 1 Z = 1 Z = 1
A = 1 A = 2 A = 3

Detta fenomen är mycket vanligt i naturen. Nästan alla naturliga kemiska element bildas genom blandning av isotoper.

Isobarer är atomer som har samma massantal (A) och olika antal protoner. exempel:

40K
19

A = 40
Z = 19

40AC
20

A = 40
Z = 20

De är atomer med olika kemiska element, men de har samma massantal.

Isotoner är atomer som har samma antal neutroner och med olika antal protoner och massa. De är atomer med olika kemiska element. exempel:

A = 37cl
Z = 17
_______
n = 20

A = 40AC
Z = 20
________
n = 20

Isotoner har olika kemiska och fysikaliska egenskaper.


Video: Isotop, Isobar, dan Isoton (December 2021).