Kemi

Introduktion till Kinetics III (Biokatalys)


Feedback eller återkopplingsmekanism

Återkopplingen, den negativa återkopplingsmekanismen eller slutproduktens hämning är ett av de mest utbredda sätten för metabol kontroll. Den negativa återkopplingen är särskilt viktig för regleringen av reaktionsvägar i flera steg, det vill säga i reaktioner där flera enzymer är involverade. Negativ återkoppling uppstår när en slutprodukt har en hämmande effekt på ett enzym som befinner sig i början av reaktionskedjan. En sådan hämning uppstår när koncentrationen av produkten överstiger cellens krav - detta förhindrar att cellens kemiska reserver går till spillo.

Ett exempel på negativ feedback är syntesen av aminosyran isoleucin från treonin. Reaktionen består av fem reaktionssteg. Om isoleucin ackumuleras hämmar det enzymet som katalyserar det första steget av syntesen och bromsar därmed sin egen syntes.


Video: Liten introduktion till centrifugalkraft och Coriolis-kraft (December 2021).