Kemi

Funktion av oorganisk kemi (fortsättning)


Oxider

Oxid är varje substans som bildas av syre och ett annat element. De bildar binära föreningar, det vill säga de har bara två element i sin kemiska formel.

Exempel: Na2O, MgO, Al2den3, FeO.


magnetit


vatten


stenar

Oxider identifieras som binära föreningar, varvid syre är det mest elektronegativa elementet på höger sida av formeln. Därför finns det ingen fluoroxid.

Användbarhet

- Kalciumoxid (CaO) - vit fast substans som används i konstruktion för att tillverka cement, tegel, keramik. Fungerar som fungicid och baktericid. I jordbruket används det för att korrigera jordens surhet. Det kan kallas quicklime eller virgin lime.

- koldioxid (CO2) - är koldioxid som erhålls som en biprodukt av olika industriella reaktioner. Används i läsk och när fast material kallas torr is. Deltar i fotosyntes av växter.

- väteoxid (H2O) - är vattnet. Den viktigaste oxid på planeten. Allt liv på jorden är associerat med denna oxid.

- Zink Oxide (ZnO) - är ett vitt pulver (vitaktigt) som används i ansiktsfärger för clown. Används även som solskyddsmedel.

- Väteperoxid (H2den2) - kallad väteperoxid, är en snabbt sönderdelande peroxid. Det används som baktericid och för blekning av hår, fibrer och papper.