Rekommenderas Intressanta Artiklar

Kemi

Affinitetsreaktioner

Affinitetsreaktioner vid gränssnitt Detekteringen av affinitetsreaktioner vid gränssnitt leder till ett antal andra möjligheter för termodynamisk och kinetisk karakterisering, som kommer att diskuteras mer i detalj nedan. visas schematiskt i flödet (konstant diffusionsgränsskikt).
Läs Mer
Kemi

Kromatografi

Andra sorbenter i DCAluminium Oxide (Al2O3) Aluminiumoxid erbjuds av tillverkarna av de stationära faserna som sur, basisk eller neutral aluminiumoxid. Ämnen med medelpolaritet, som skiljer sig i sin 3D-struktur eller funktionella grupper, kan separeras genom olika adsorption på den stationära fasen (t.ex.
Läs Mer
Fysik

Upptäckten av radioaktivitet

Inledning Nästan alla har hört talas om upptäckten av radioaktivitet, som är ett fenomen genom vilket atomkärnor genomgår transformationer och avger strålning, och i processen kan bilda nya kemiska element. Det sägs ofta att detta fenomen av misstag upptäcktes av Henri Becquerel 1896.
Läs Mer
Kemi

Öva

Övning av molekylär modellering: Energibarriär Om energibarriären (Ea) är liten och molekylen pendlar snabbt mellan olika strukturer, är analytiska metoder med lång tidsskala (t.ex. röntgenstrukturanalys, NMR) olämpliga för strukturbelysning, eftersom de resulterar i en struktur som beräknas i medeltal över tiden.
Läs Mer
Kemi

Kemi för läkemedel: Aminosyror och proteiner

Dissociation av aminosyror När en aminosyra löses i vatten är den huvudsakligen i zwitterjonform (Z). Detta är i jämvikt med den katjoniska (K) och anjoniska formen (A) av aminosyran. Om syra (H +) tillsätts till denna lösning, skiftas jämvikten till den katjoniska formen K.
Läs Mer
Kemi

Masspektrometri

Massanalysator för Finnigan MAT95-spektrometern Finnigan MAT95-masspektrometern är en högupplöst sektorfältenhet med omvänd Nier-Johnson-geometri. Detta innebär att jonerna först separeras i magnetfältet enligt deras massa/laddningsförhållande. Sedan tillkommer en ytterligare fokusering av jonernas olika hastigheter med ett visst förhållande mellan massa och laddning i det elektriska fältet.
Läs Mer